Zemědělské nástavby

Na zemědělskou výrobu je kladen stále větší důraz na efektivitu výroby a na vyšší kapacitě přepravovaných surovin. 

Z neustále klesajícím počtem zaměstnanců jsou kladeny vyšší nároky na techniku.

Rovněž se vzvyšují přepravní vzdálenosti na které jsou komodity přepravovány.

Zemědělské nástavby

Zemědělské nástavby