Přestavby dle ADR

Hromadné přestavby vozidel pro přepravu nebezpečných věcí ADR všech běžně provozovaných vozidel v ČR a všech typů ADR včetně přívěsů a návěsů.