Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Porgest operační program lidské zdroje

V rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost realizujeme projekt:

 

Systematickým vzděláváním ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti

Porgest, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00649

Výše dotace: 2 691 793 Kč z rozpočtu Evropské unie

Doba trvání projektu: 1. září 2009 - 30 června 2011

Hlavním cílem projektu je vzdělávání zaměstnanců společnosti Porgest, a.s., zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti jak na českém, tak evropském trhu.

Konkrétní cíle projektu je možné shrnout do následujících bodů:

 

Rozvinout manažerské dovednosti vedoucích pracovníků společnosti

Zdokonalit se ve vedení lidí a osvojit si nové metody

Posílit obchodní dovednosti vybraných zaměstnanců

Zkvalitnit řízení lidských zdrojů ve firmě

Zvýšit úroveň výrobních a technologických dovedností

Prohloubit znalost strojírenské angličtiny a zdokonalit se v jednání se zahraničními partnery

Zlepšit sebepoznání a poznání druhých v týmu

Posílit loajalitu zaměstnanců

Zvýšit celkovou ICT gramotnost zaměstnanců

 

Zaměstnanci proškolení v rámci projektu budou moci předávat získané informace, zkušenosti a znalosti svým kolegům, podřízeným a novým zaměstnancům i po skončení celého projektu.

Ukončený projekt Ukončený projekt